Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE / YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERI

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä 10.6.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi
  • Laawa Oy
 • Osoite
  • Vesilaitoksentie 6, 21200 Raisio
 • Muut yhteystiedot
  • henrik.holkko@laawa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi
  • Henrik Holkko
 • Osoite
  • Vesilaitoksentie 6, 21200 Raisio
 • Muut yhteystiedot
  • henrik.holkko@laawa.fi
  • 050 911 9456

3. Rekisterin nimi

Yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteistyökumppanirekisterissä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yhteistyösuhteen ylläpito ja hoito
 • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • Tietojen oikeellisuuden hallinta

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa konsernin muille yhtiöille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai muiden vastaavien tavanomaisten syiden vuoksi.

6. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.